plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-575 Gdynia, Maszopów 4d/10
 • Telefon: (58) 624 88 64, 609 239 705
 • E-mail: orbital@orbital.com.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm ECG ORBITAL Sp. z o.o.

Istniejemy od 1989 roku. Od początku postawiliśmy sobie za cel pomoc podmiotom gospodarczym, zainteresowanym w spełnianiu wymagań związanych z ochroną środowiska na etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym.
Świadczymy usługi doradcze na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym, o czym świadczy długoletnia współpraca z naszymi kontrahentami, którymi są zarówno małe firmy rodzinne jak również międzynarodowe koncerny. Wykonujemy także prace dla organów administracyjnych.

Oferta

Oferujemy wykonanie dokumentacji:

 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Wnioski o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC
 • Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwoleń z zakresu ochrony środowiska (operaty: wodnoprawne, powietrza, odpadowe, akustyczne)
 • Pomiary i obliczenia emisji i imisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Pomiary i obliczenia emisji i imisji hałasu
 • Projekty wykonawcze
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
 • Specyfikacje techniczne

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania decyzji środowiskowych (raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne)
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń emisyjnych i wodnoprawnych (emisje do powietrza, gospodarka odpadami, operaty wodnoprawne)
 • projekty rekultywacji zanieczyszczonych gruntów i wód oraz składowisk odpadów, programy działań naprawczych;
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu w środowisku
 • screening stanu środowiska (np. przedinwestycyjny)
 • eko-audyty
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • projekty odgazowania składowisk odpadów
 • przygotowanie wniosków o zamknięcie składowisk
 • instrukcje eksploatacji składowisk
 • projekty instalacji i sieci sanitarnych (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.