Port Service

Coraz bardziej iluzoryczny local content dla polskiego wind offshore

Temat Morskich Farm Wiatrowych coraz bardziej rozgrzewa wyobraźnię polskich małych lub średnich przedsiębiorców, którzy liczą na swój udział w tym znaczącym dla polskiej gospodarki energetycznej przedsięwzięciu.

29.09.2022, 11:34
Prawo, finanse

Energia z wodoru w polskim systemie prawnym

W poprzednich swoich artykułach, autorzy niniejszego opracowania zwrócili uwagę czytelników na problemy legislacyjne związane z morską energetyką wiatrową na polskich obszarach morskich. W niniejszej publikacji środek ciężkości analizy zostanie przesunięty na energię pozyskiwana z wodoru. Mając na uwadze podpisane, w Warszawie 14 października 2021 roku, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, przenalizujemy na jakim obecnie etapie jest proces legislacyjny, związany z tym rodzajem energii.

29.09.2022, 09:52
Prawo, finanse

Emisja CO2 na Bałtyku w kontekście przepisów środowiskowych

Od wielu lat wiadomo, że emisja CO2 jest ogromnym problemem na całym świecie. W protokole z Kioto zdefiniowano dwutlenek węgla (CO2) jako jeden z sześciu gazów cieplarnianych, który jest uważany za najbardziej niebezpieczny dla środowiska z uwagi na zbyt dużą emisję.

27.09.2022, 21:34
Prawo, finanse

Całkowicie bezbronne polskie Morskie Farmy Wiatrowe

We wcześniejszych artykułach autorzy poruszali rożne kwestie dotyczące inwestycji związanych z Morskimi Farmami Wiatrowymi na polskich obszarach morskich. W dzisiejszej publikacji, biorąc pod uwagę zastanawiający optymizm towarzyszący podpisaniu w ostatnich dniach sector deal dla polskich MFW, zostanie wykazane jak dalece bezbronne pozostaną polskie Morskie Farmy Wiatrowe bez niezbędnych i zarazem pilnych zmian w polskim systemie prawnym.

22.09.2022, 09:48
Prawo, finanse

Decyzja środowiskowa a Morska Farma Wiatrowa

W poprzednim artykule przedstawiającym problematykę wpływu lokalizacji morskich farm wiatrowych na bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim podkreślono doniosłe konsekwencje wyboru lokalizacji inwestycji energetycznej, nie tylko z punktu widzenia obronności czy ochrony granicy państwowej na morzu, lecz również bezpieczeństwa nawigacyjnego.

18.09.2022, 09:30
Prawo, finanse

Nieefektywny System Bezpieczeństwa RP w odniesieniu do Morskich Farm Wiatrowych

W poprzednim artykule Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa - ZielonaGospodarka.pl,, opisującym po krótce status prawny MFW oraz spojrzenie na te inwestycje przez pryzmat ustaw o zarządzaniu kryzysowym, autorzy zwrócili uwagę na fakt, iż po włączeniu Morskich Farm Wiatrowych do sieci energetycznej Polski, staną się one infrastrukturą krytyczną. Należy zatem przyjrzeć się czy polskie służby, bezpośrednio odpowiedzialne za szeroko rozumiane „maritime safety” i „maritime security”, są odpowie

11.09.2022, 23:15
Prawo, finanse

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z MFW – rozwiązanie systemowe, czy początek drogi?

W swoich poprzednich artykułach: Morskie Farmy Wiatrowe a bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim - GospodarkaMorska.pl Polskie Morskie Farmy Wiatrowe bez niezbędnych przepisów? - GospodarkaMorska.pl Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa - GospodarkaMorska.pl Nieefektywny System Bezpieczeństwa RP w odniesieniu do Morskich Farm Wiatrowych - GospodarkaMorska.pl

06.09.2022, 15:14
Prawo, finanse

Społeczności energetyczne na rynku gazu

Rosyjska agresja na Ukrainę unaoczniła politycznym decydentom, że uniezależnienie się od paliw kopalnych to nie tylko szansa na złagodzenie skutków katastrofy klimatycznej, ale również na zdobycie energetycznej niezależności.

01.09.2022, 11:32
Prawo, finanse

Polskie MFW "niewypałem" przez niewybuchy?

W swoim poprzednim artykule MFW: niewybuchy i broń chemiczna na polskich obszarach morskich, autorzy przybliżyli problem, będący fizyczną przeszkodą, związany z powstaniem na polskich obszarach morskich pierwszych farm wiatrowych. W niniejszym artykule uwaga zostanie zwrócona m.in. na aktualny status wydobycia i utylizacji zatopionej broni chemicznej oraz usuwania z polskich obszarów morskich wraków stwarzających zagrożenie dla działalności gospodarczej na morzu, w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

01.09.2022, 07:18
Prawo, finanse

MFW: Polski „Local Content” w całkowitej próżni prawnej

Kwestia local content w odniesieniu do Polskich Morskich Farm Wiatrowych stała się ostatnio przedmiotem wielu dyskusji i obaw w szeroko rozumianym środowisku gospodarki morskiej. W poniższej publikacji przybliżę ten problem od strony prawnej.

30.08.2022, 14:45
poleco_mtp
ase_390x150_2022
ESCORT

Dziękujemy za wysłane grafiki.