plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 05-319 Cegłów, ul. Sportowa 26
 • Telefon: 607 105 540
 • E-mail: biuro@ekopromocja.pl

Udostępnij

Firma EKO-PROMOCJA Zakład Badań i Ochrony Środowiska została założona w 1991 roku przez obecnego Właściciela - Panią Małgorzatę Gall.

Zakres działalności obejmuje usługi związane z oceną środowiska zakładów istniejących i projektowanych, w tym pomiary związane z emisją substancji i energii do środowiska.

Oferta

 • Badania i pomiary związane z emisją substancji i energii do środowiska:
  • pomiary emisji gazów (O2, CO2, SO2, NO, CO) i pyłów do powietrza atmosferycznego*,
  • pobór prób do oznaczania chlorowodoru, siarkowodoru, amoniaku*,
  • pobór prób do oznaczania indywidualnych związków organicznych*,
  • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych*,
  • pomiary w celu ustalenia wskaźników,
  • pomiary skuteczności urządzeń chroniących środowisko,
  • pobieranie prób ścieków.

 • W zakresie oceny wpływu inwestycji i obiektów funkcjonujących na środowisko:
  • informacje środowiskowe o planowanym przedsięwzięciu,
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej,
  • analizy porealizacyjne przedsięwzięć,
  • przeglądy ekologiczne instalacji, obiektów i zakładów,
  • audyty i przeglądy kompleksowe przedsiębiorstw,
  • oceny wpływu instalacji na środowisko akustyczne i stan czystości powietrza.

 • Przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń emisyjnych:
  • zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia zintegrowane,
  • pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pozwolenia na pobór wód.

 • Gospodarka odpadami - wszelkie prace dokumentacyjno-administracyjne, w tym:
  • pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami (na wytwarzanie, odzysk, transport odpadów) - sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń,
  • plany i programy gospodarki odpadami.

Kontakt do działów firmy

GSM: 607 105 540
e-mail: biuro@ekopromocja.pl

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.