Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
2
mar 2023

Forum Drewna Poużytkowego 2023

Szczegóły wydarzenia

Wraz ze zwiększonym pozyskaniem i przemysłowym wykorzystaniem drewna, rośnie także ilość poużytkowych produktów drzewnych o zakończonym cyklu życia, ze względu na ich zużycie techniczne, bądź w wyniku nowych trendów i wzorców w konsumpcji. Ponieważ drewno jest odnawialnym surowcem, to produkty z niego nie muszą trafiać do utylizacji, tylko mogą i są atrakcyjnym substytutem surowca drzewnego. Racjonalne wykorzystanie drewna poużytkowego powiększa bazę surowcową, stając się cennym, alternatywnym źródłem drewna do przemysłowego wykorzystania.

Zainteresowanie wykorzystaniem drewna poużytkowego zwykle wzrasta w okresach kryzysów energetycznych, co powoduje skierowanie uwagi na możliwości wykorzystania naturalnych nośników energii, pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Ekonomiczne i społeczne podejście do gospodarki materiałowej i energetycznej to dobra okazja do zaprezentowania technologii zagospodarowania drewna poużytkowego, sposobów jego pozyskiwania, transportu i przygotowania pod względem technicznym dla określonych procesów. Tylko nieliczne branże, głównie producenci płyt drewnopochodnych czy papiernie uzupełniają swoje potrzeby surowcowe, angażując się w proces odzysku drewna poużytkowego, tworząc zalążki sieci skupu i wstępnego zagospodarowania.

Już przed laty podjęto w ówczesnym Instytucie Technologii Drewna badania na temat oceny zasobów drewna poużytkowego, określenia wskaźników rotacji różnych wyrobów drzewnych i podaży takiego drewna. Niestety, nie spowodowało to zwiększenia racjonalnego gospodarowania zasobami surowca drzewnego, więc znacząco odbiegamy od standardów w Unii Europejskiej.

Organizowane przez powermeetings.eu Forum Drewna Poużytkowego w dniach 2-3 marca 2023 w Warszawie, to doskonała okazja do zaprezentowania sytuacji rynkowej, technologii, rynków zbytu oraz dyskusji nt. wykreowania rynku zbytu drewna poużytkowego, zorganizowania sprawnego systemu skupu i utylizacji drzewnych pozostałości poużytkowych. W jednym miejscu spotkają się na Forum przedstawiciele firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe, przemysłów: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, ale też producenci pelletu i firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne oraz firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego, którym jednocześnie bliska jest zasada zrównoważonego rozwoju. Zabiorą też głos przedstawiciele środowisk naukowych i urzędów centralnych. Wszak przetwórstwo drewna poużytkowego ma znaczenie społeczne, ale i biznesowe, gdyż w grę wchodzi wykorzystanie na różnorodne cele produkcyjne kilka mln m3 cennego, odnawialnego surowca.

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku.

Program
2 marca 2022

9:00 - 9:45
Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

9:45 - 10:00
Otwarcie Forum

10:00 - 11:30
Sesja I Forum

11:30 - 12:00
Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:00 - 13:00
Sesja II Forum

13:00 - 14:00
Sesja III Forum

14:00 - 15:00
Lunch

15:00 - 16:30
Sesja IV Panel dyskusyjny

19:00 - 23:00
Kolacja networkingowa
 

3 marca 2023 warsztaty

10:00 - 11:30
Warsztat: Ślad węglowy produktów drzewnych cz.1

11:30 - 12:00
Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:00 - 13:00
Warsztat: Ślad węglowy produktów drzewnych cz.2

13:00
Lunch i zakończenie Forum


Szczegóły i zapisy dostępne pod linkiem:
powermeetings.eu

Dziękujemy za wysłane grafiki.