plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 70-263 Szczecin, Mariana Langiewicza 14/4
  • Telefon: +48 508 848 956
  • E-mail: biuro@psew.pl

Udostępnij

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która działa od 1999 roku (wcześniej jako „Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI”). Podstawą działania Stowarzyszenia jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.

Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Misja

Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

Cele strategiczne

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce.

W szczególności celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opisującymi działalność Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Oferta

Działalność statutowa:

- aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), strategii, polityk i programów sektorowych, a także podejmowanie działań    na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce;

- ścisła współpraca z ministerstwem właściwym ds. gospodarki oraz ds. środowiska oraz innymi resortami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z energetyką i odnawialnymi źródłami energii;

- współpraca z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, Dyrekcją Generalną ds. Nauki i Badań;

- współpraca z eurodeputowanymi oraz parlamentarzystami z sejmowych i senackich komisji;

- szerzenie wiedzy o energetyce wiatrowej, w szczególności rozpowszechnianie informacji na temat korzyści płynących z wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz potencjału Polski w zakresie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej;

- organizacja wydarzeń skupiających przedstawicieli branży z kraju i zagranicy; udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych w charakterze eksperta z zakresu energetyki wiatrowej w Polsce.

Wydarzenia PSEW:

Konferencja i Targi PSEW

Konferencja PSEW to największe coroczne branżowe wydarzenie w Polsce, poświęcone aspektom funkcjonowania rynku energetyki wiatrowej. Wydarzenie gromadzi szeroką reprezentację podmiotów działających w branży OZE, a także przedstawicieli administracji, polityki, regulatora i operatorów systemu. Od 2011 r. Konferencji towarzyszą wielkopowierzchniowe targi wystawiennicze, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Forum Energetyki Wiatrowej

Od 2002 roku PSEW organizuje Forum Energetyki Wiatrowej z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji odpowiedzialnych za kształt i funkcjonowanie rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Forum jest miejscem bezpośredniej dyskusji między podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa i polityki w zakresie energetyki odnawialnej, a inwestorami.

Warsztaty Energetyki Wiatrowej

Warsztaty Energetyki Wiatrowej są platformą wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej. Podstawowym celem warsztatów jest przedstawienie doświadczeń europejskich w zakresie przyłączania farm wiatrowych i eksploatacji sieci przy pomocy nowoczesnych narzędzi i zintegrowanych rozwiązań.

Zdjęcia

Słowa kluczowe

psew, offshore wind, oze, energetyka wiatrowa

Dziękujemy za wysłane grafiki.