plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-180 Gdansk, Jabłoniowa 55
 • Telefon: 58-326-01-00
 • Fax: 58-322-15-76
 • E-mail: zut@zut.com.pl

Udostępnij

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku rozpoczął działalność w lipcu 1992 roku. Firma wyodrębniona została w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 XXXVII/236/91. W rezultacie w Gminie Gdańsk, rozdzielono gospodarkę odpadami i ich utylizację od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów.

Od 1973 roku Zakład funkcjonował jako składowisko odpadów komunalnych, obsługując mieszkańców Miasta i Gminy Gdańsk oraz sąsiednie gminy.

Zmierzając ku poprawie stanu czystości miasta i usprawnieniu gospodarki odpadami oraz dostosowania jej do wymogów prawa unijnego, Zakład przystąpił w roku 2008 do realizacji przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Unię Europejską, pod nazwą: „Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku”.

Dzięki zakończonym w roku 2011 pracom modernizacyjnym (wartych ok. 320 mln zł), Zakład Utylizacyjny stał się nowoczesnym i bezpiecznym Zakładem Zagospodarowania Odpadów. W efekcie w Gdańsku prowadzona jest wydajna oraz przyjazna środowisku gospodarka odpadami komunalnymi.

Oferta

Głównym przedmiotem działalności firmy jest:

 • przyjmowanie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • przyjmowanie odpadów niebezpiecznych,
 • odzysk surowców z odpadów segregowanych,
 • odzysk surowców z odpadów komunalnych – resztkowych,
 • przyjmowanie odpadów elektro RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego,
 • przyjmowanie do obróbki odpadów posegregowanych ( (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio, resztkowe)
 • zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (produkcja certyfikowanego “kompostu”),
 • przyjmowanie gruzu i odpadów poremontowych,
 • pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Spółka ponadto zajmuje się:

 • wytwarzaniem energii elektrycznej z gazu składowiskowego,
 • dystrybucją energii elektrycznej,
 • sprzedażą hurtową złomu i innych surowców z odpadów,
 • działalnością związaną z rekultywacją,
 • pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami,
 • podnoszeniem świadomości społecznej i promocją zasad właściwego postępowania z odpadami,
 • szeroko pojmowaną działalnością w ramach “zaangażowania społecznego”.

Kontakt do działów firmy

Sekretariat
Tel.: 58-326-01-00
Faks: 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.