Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
13
cze 2022

10. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2022

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  13.06.2022 - 14.06.2022

 • Adres:

  plac Władysława Bartoszewskiego 1
  80-862 Gdańsk

 • E-mail:

  info@ecb.biz.pl

  http://osegdansk.pl/
 • Patronat:

  ZIELONAGOSPODARKA.PL

W dniach 13-14 czerwca 2022 roku, w Muzeum II Wojny Światowej odbędzie się X jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli sektora energetyczno-ciepłowniczego z polskich i zagranicznych spółek działających na terenie Polski i Basenu Morza Bałtyckiego oraz najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się działalnością sektora energetyczno-ciepłowniczego.

ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2022 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której już po raz kolejny zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”.

Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród poruszanych zagadnień będzie reorganizacja polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

Rejestracja: osegdansk.pl

Szczegółowy program: osegdansk.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.