Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
18
mar 2021

10 posiedzenie platformy UE ds. strat żywności i marnotrawienia żywności

10 posiedzenie platformy UE ds. strat żywności i marnotrawienia żywności (10th meeting of the EU Platform on Food Losses and Food Waste) jest spotkaniem na szczeblu międzynarodowym, którego celem jest zapobieganie powstawania strat żywności w UE.

Inaugurację spotkania rozpocznie oświadczenia komisarza UE ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides. Państwa członkowskie i organizacje sektora prywatnego również będą zabierać głos, aby przedstawić konkretne inicjatywy, które pokazują, w jaki sposób praca Platformy i jej zalecenia dotyczące działań, przyjęte w 2019 r., wsparły ich działalność.

Dziękujemy za wysłane grafiki.