Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
21
cze 2021

9. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2021

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    21.06.2021 - 22.06.2021

  • Adres:

    plac Władysława Bartoszewskiego 1
    80-862 Gdańsk

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2021 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.

Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której już po raz kolejny zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2021”.

Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

Dziękujemy za wysłane grafiki.