Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
28
lut 2024

Ślad węglowy jako podstawa zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Już 28 lutego odbędzie się szkolenie z zakresu obliczania śladu węglowego, prowadzone przez Katarzynę Polikowską, doświadczoną konsultantkę ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska. Szkolenie będzie trwało cały dzień, a po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

To idealna oferta dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sposobów obliczania śladu węglowego (carbon footprint). Wiedza ta może zostać wykorzystana do przeprowadzenia obliczeń bądź do przygotowania się do współpracy z zewnętrznymi konsultantami.

Dobrej jakości zarządzanie wpływem firmy na klimat może być wymagane od klientów, kredytodawców, inwestorów lub innych interesariuszy. Obliczona wielkość śladu węglowego może być przedstawiana w raportach społecznej odpowiedzialności biznesu bądź w sprawozdaniach informacji danych pozafinansowych. Ślad węglowy może być w wielu firmach znaczącym aspektem w systemach zarządzania środowiskowego, a także możliwością zbudowania swojej przewagi konkurencyjnej.

Aby zarejestrować się na szkolenie, wystarczy wypełnić formularz na stronie: szkolenia.bureauveritas.pl 

Zostały ostatnie wolne miejsca. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.