Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
mar 2021

BALTIC SEA. REFLECTION OF THE STARS

Szczegóły wydarzenia

Komisja Nauk Kosmicznych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie organizują 11 marca, 2021 r. Konferencję “Baltic Sea. Reflection of the stars”.

Wydarzenie to wpisuje się w drugi cykl konferencji organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym. Jest to kontynuacja cyklu, rozpoczętego w ubiegłych latach przez środowiska nauki, prze­dsiębiorczości i administracji dyskusji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w ob­szarach pozornie tylko od siebie odległych: morskim i kosmicznym. Interdyscyplinarny charakter tych konferencji stworzył platformę do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i przedys­kutowania wyników badań i zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, zarządzaniem i tech­nologiami w obu tych obszarach, ich wzajemnych powiązań oraz możliwości zastosowań praktycznych. Na zbliżającej się konferencji zostaną przedstawione z różnych perspektyw możliwości, ale też ograniczenia związane z powszechnym stosowaniem technik satelitarnych.

BALTIC SEA. REFLECTION OF THE STARS - ZielonaGospodarka.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.