Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
6
wrz 2021

Dwudziesta edycja Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO

Szczegóły wydarzenia

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO to największe z odbywających się w Polsce wydarzeń poświęconych technologiom i rozwojowi różnorodnych aspektów gospodarki morskiej, takich jak: przemysł okrętowy, offshore, infrastruktura portów i przemysłu morskiego, logistyka w transporcie morskim, żegluga morska i przybrzeżna, żegluga śródlądowa i gospodarka wodna, bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi,  ochrona środowiska, technologie dual use oraz edukacja i crewing.

Każda edycja organizowanych od 1982 roku targów spotyka się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli przemysłu oraz administracji z Polski i zagranicy, służąc jako wizytówka polskiej gospodarki morskiej. Ponadto, międzynarodowy charakter tego wydarzenia oraz udział wystawców i gości z zagranicy, korespondujący z organizowanymi podczas BALTEXPO specjalnymi międzynarodowymi seminariami i warsztatami, przyczynia się do promocji polskich przemysłów morskich za granicą i ułatwia nawiązywanie współpracy kooperacyjnej pomiędzy polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Dziękujemy za wysłane grafiki.