Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
30
mar 2023

Dzień informacyjny partnerstwa ds. biogospodarki – konkursy 2023

Szczegóły wydarzenia

30 marca 2023 r. zapraszamy na stacjonarne spotkanie z przedstawicielami europejskiego partnerstwa ds. biogospodarki (Circular Bio-based Europe JU), Konsorcjum Bio-przemysłu (Bio-based Industries Consortium) oraz wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Biogospodarka jest strategicznym kierunkiem rozwoju gospodarczego z uwagi na jej potencjał do zastępowania produktów i procesów opartych na paliwach kopalnych – produktami i procesami opartymi na produktach pochodzenia biologicznego. Partnerstwo Circular Bio-Based Europe JU to wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Konsorcjum Bio-przemysłu (Bio-based Industried Consortium, BIC) ustanowione w ramach ramowego programu badań i innowacji Horyzont Europa w celu rozwoju biogospodarki poprzez: rozszerzenie zrównoważonego pozyskiwania i przekształcania biomasy w bioprodukty, skoncentrowanie się na technologiach wykorzystywanych w biorafineriach oraz stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: wykorzystanie odpadów biologicznych z rolnictwa, przemysłu i sektora komunalnego. Partnerstwo stawia sobie za cel rozwijanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań bioprzemysłowych na poziomie regionalnym, w tym również na terenach wiejskich w celu ożywienia i wzmocnienia potencjału rozwojowego tych obszarów.

20 grudnia 2022 partnerstwo Circular Bio-based Europe JU opublikowało listę tematów 18 konkursów na 2023 rok. 30 marca 2023 (czwartek) zaproszeni goście opowiedzą o szczegółach oraz o wielu innych aspektach związanych z tym intensywnie rozwijającym się obszarem, w tym zaproszą zainteresowane polskie podmioty do udziału w stacjonarnym dniu informacyjnym i wydarzeniu networkingowym w Brukseli 20 kwietnia br. Od momentu (20 kwietnia 2023) do 20 września 2023 będzie można składać wnioski projektowe w konkursach CBE JU.

Podczas wydarzenia, Konsorcjum Bio-przemysłu, zaprezentuje przedpremierowo raport nt. potencjału polskiej biogospodarki.

Wydarzenie ma charakter nieodpłatny. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa: kpk.gov.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.