Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
25
sty 2023

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej

Szczegóły wydarzenia

Priorytetowy Obszar Badawczy 6 „Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka” Podobszar badawczy: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej” 25.01.2023 r. godz. 14.00 (on-line)

Program konferencji

14.00 – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (koordynator podobszaru badawczego
„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej”, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚ, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i    Zrównoważonego Rozwoju)
Otwarcie konferencji

14.05 – dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH (Polska Akademia Nauk, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH)
Wyzwania zielonej transformacji - zapotrzebowanie na surowce kluczowe i krytyczne

14.25 – dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG (Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG, Członkini Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej)
Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - wyzwania w zakresie edukacji społecznej

14.45 – dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ (Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu), dr Grzegorz Kinelski (Veolia, Członek Zarządu)
Narzędzia Smart City w drodze do osiągania celów zrównoważonego rozwoju miast i metropolii

15.05 – dr Łukasz Zimnoch (Rzecznik Prasowy Tauron Polska Energia)
Zielony zwrot – tak zmienia się polska energetyka

15.25 – dr Dariusz Krawczyk (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska )
Inicjatywy proekologiczne jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miejskiej Zabrze

15.45 – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WOIZ PŚ, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju)
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – dobre praktyki

16.05 – Dyskusja

16.30 – Zakończenie konferencji

Aleksandra.Kuzior@polsl.pl inviting a meeting at Silesian University of Technology

Topic: Konferencja "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej"

Time: Jan 25, 2023 02:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://polsl-pl.zoom.us/j/96446033483?pwd=RmtoeHFBMndienhlQWFJQ29lcVNUZz09

Meeting ID: 964 4603 3483
Passcode: 666998

Dziękujemy za wysłane grafiki.