plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-119 Gdańsk, ul. Stolnika 12
 • E-mail: ekorys@ekorys.pl

Udostępnij

Firma EKO – RYS - prowadzimy działalność w zakresie geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.
Specjalizyjemy się w:
 • prace wiertnicze,
 • wiercenia geologiczne,
 • odwierty pod pompy ciepła, 
 • dokumantacje złożowe
 • dokumentacje hydrogeologiczne
Wiercenia

Eko-Rys posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu studni głębinowych, wierceń piezometrów, studni odgazowujących wysypiska oraz wykonywaniu otworów technicznych dla zabudowy konstrukcji metalowych. Oferta obejmuje również usługi w zakresie wykonywania renowacji, rekonstrukcji oraz likwidacji studni i piezometrów, a także wykonywania pompowań w otworach hydrogeologicznych i w piezometrach.


Posiadamy wymagane uprawnienia do projektowania, wykonywania, dokumentowania oraz nadzoru wierceń hydrogeologicznych i geologiczno-złożowych .

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści z uprawnieniami mistrzowskimi i ponad 30 letnim doświadczeniem zdobytym w kraju i zagranicą.

Wykonaliśmy już ponad kilkaset otworów w różnorodnych warunkach geologicznych.

Oferowany jest szeroki asortyment prac wiertniczych, w tym:

 • wiercenie otworów geologiczno-rozpoznawczych,
 • wiercenie otworów złożowych,
 • wiercenie otworów obserwacyjnych (piezometrów),
 • wiercenie otworów studziennych,
 • wiercenie otworów odgazowujących wysypiska odpadów,
 • wiercenie otworów geotechnicznych,
 • wiercenie otworów pod zabudowę pomp cieplnych

  Studnie

  Specjalizujemy się w wykonywaniu studni głębinowych dla ujęć komunalnych, zakładów przemysłowych i odbiorców indywidualnych. Jako Zakład Górniczy możemy wykonywać otwory studzienne o głębokości przekraczającej 100 m.


  Nasze studnie mogą również stanowić dolne źródła (układ: studnia zasilająca i chłonna) dla pomp ciepła - proekologicznego systemu ogrzewania, którymi można ogrzewać mieszkania, hale sportowe, zakłady pracy, kościoły, hotele i pensjonaty oraz obiekty użyteczności publicznej.

  Wykonujemy również obudowy studzienne tradycyjne z kręgów betonowych z kompletną armaturą jak również montujemy obudowy studzienne Lange.

  Montujemy lub wymieniamy pompy głębinowe. Zakładamy wodociągi

  Fundamenty specjalne

  Wykonujemy fundamenty specjalne na gruntach słabonośnych.


  Posiadamy bogate doświadczenie między innymi:

 • Fundamenty specjalne w postaci pali Wolfsholza
 • Fundamenty specjalne w postaci pali Franka
 • Fundamenty specjalne w postaci pali drewnianych oraz wszelkiego rodzaju prace związane ze wzmacnianiem fundamentów.

  Posiadamy sprzęt i uprawnienia do wykonywania wierceń studziennych o głębokości do 300 m. Posiadamy sprzęt do dokumentowania złóż kopalin naturalnych (kruszywa, torfu, kredy jeziornej, a także bursztynu).

  Wykonuje projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, złożowe i geologiczno – inżynierskie.

  W zakresie ochrony środowiska specjalizujemy się w montażu pomp ciepła, proekolgicznego systemu ogrzewania, dla odbiorców indywidualnych i obiektów użyteczności publicznej. Projektuje i wykonuje dolne źródła ciepła dla zasilania układów pomp ciepła.

  Posiadamy doświadczenie w odgazowywaniu wysypisk komunalnych dla pozyskania gazu. Jest projektantem i wykonawcą sieci punktów obserwacyjnych dla monitorowania wód podziemnych na stacjach paliw płynnych, wysypiskach śmieci itp.

  Jesteśmy wykonawcą stacji uzdatniania wody do celów pitnych i technologicznych.

  Firma EKO – RYS sp. z o.o. współpracuje z wieloma specjalistami z branży geologii i ochrony środowiska, a także z innymi firmami o podobnych lub zbliżonych profilach.
 • Słowa kluczowe

  Dziękujemy za wysłane grafiki.