plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-386 Gdańsk, Lęborska 3B
 • E-mail: biuro@eko-synergia.com.pl

Udostępnij

Eko-Synergia jest wykonawcą kompleksowych i wysokiej jakości usług z zakresu ochrony środowiska. Problematyka we wszystkich jej aspektach stała się, szczególnie od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorców, instytucji oraz jednostek samorządowych.

Wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, wdrażającymi wymogi unijne z zakresu ekologii, przedsiębiorstwa oraz samorządy zmuszone są wielokrotnie do podejmowania działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego.

Jesteśmy firmą, która w tej dziedzinie wspiera swoich Klientów i pomaga rozwiązać ich problemy związane z tym obszarem. Wspólnie z wiodącymi ekspertami oraz inżynierami najlepszych laboratoriów w kraju wykonujemy dokumentację, opinie, ekspertyzy oraz niezbędne pomiary i badania, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawem oraz osiągać przewagę konkurencyjną.


Konsultacje i przeglądy

Ten zakres usług kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i niejasności w ich wdrażaniu. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych. Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i racjonalności. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.


Wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, zezwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.


Usługi outsourcingu w zakresie ochrony środowiska

Jeden z obszarów stosowania rozwiązań outsourcingowych to ochrona środowiska. Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowane, co nakłada na przedsiębiorstwa niewygodny i czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian. Dodatkowo do spełnienia pewnych wymagań potrzebne jest choćby specjalistyczne oprogramowanie. Skomplikowane prawo stawia przedsiębiorców w sytuacji, w której nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, a co nie. Dodatkowo bardzo często firmy nie mają dostępu do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, nie inwestują też w szkolenia pracowników w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że ochrona środowiska i związane z nią prawo to obszar wysoce specjalistyczny i dlatego potrzebna jest ekspercka wiedza z tego zakresu, aby efektywnie wykonywać wszystkie obowiązki.
Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z nami, na zasadzie outsourcingu, to dla Państwa oszczędność czasu, pieniędzy oraz dostęp do fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za prowadzone dokumentacje oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas zewnętrznych kontroli z zakresu ochrony środowiska.


Pomiary środowiskowe

Współpracujemy z najlepszymi, certyfikowanymi polskimi laboratoriami, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować sprawdzone rozwiązania w bardzo korzystnych cenach. Oferujemy niezależne ekspertyzy pomiarowe realizowane w celu określania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym pomiary emisji.

W ramach usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wnioski o wydanie i zmiany pozwolenia zintegrowanego,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów,
 • przeglądy ekologiczne,
 • przeprowadzanie audytów środowiskowych wraz z raportami,
 • stały monitoring aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska oraz wdrażanie wymagań w tym zakresie,
 • prowadzenie stosownych ewidencji i obowiązków statystycznych,
 • prowadzenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska (KOBiZE, SZWO i F-Gazy, BDO),
 • reprezentowanie firmy przed organami kontroli, inspekcją ochrony środowiska,
 • opracowanie i weryfikacja dokumentacji technicznej związaną z wypełnianiem obowiązków REACH i CLP,
 • opracowanie kart charakterystyk i scenariuszy narażenia
 • wsparcie przy uzyskiwaniu certyfikatów RSPO, ECOLABEL

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.