plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 7
  • Telefon: (58) 554 85 65-66
  • E-mail: poczta@ekobudex.pl

Udostępnij

Ekobudex Sp. z o.o. od 1988 roku nieprzerwanie wdraża nowe technologie i urządzenia służące ochronie środowiska.

Firma specjalizuje się w:

  • oczyszczaniu ścieków technologicznych w zakładach przemysłowych
  • ekologicznym odprowadzaniu wód deszczowych do środowiska 
Na rynku polskim Ekobudex jest prekursorem nowoczesnych technologii w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Od wielu lat z powodzeniem rozwija produkcję własnych, nowoczesnych urządzeń do oczyszczania ścieków, w tym szeroką gamę flotatorów ciśnieniowych.

Realizowane przez nas oczyszczalnie ścieków dopasowujemy do potrzeb i możliwości naszych klientów oraz wymagań stawianych przez właścicieli urządzeń kanalizacyjnych i przepisy środowiskowe.

Od 2006 roku budujemy oczyszczalnie przemysłowe także w Republice Białorusi.

Od 1997 roku - jako pierwsi na rynku polskim - w trosce o dobro środowiska naturalnego propagujemy lokalne systemy do retencjonowania i rozsączania wody deszczowej.

Systemy zarządzania wodą deszczową z komór drenażowych skutecznie zbierają wodę deszczową z parkingów, dróg i dachów, magazynują ją, a następnie rozsączają w gruncie lub przetrzymują przed zrzutem do kanalizacji.

Wyjątkowe walory oferowanych przez nas komór drenażowych (tuneli) amerykańskiej firmy StormTech LLC do zagospodarowywania wody deszczowej powodują, że znalazły one zastosowanie na wszystkich kontynentach, a od 2000 roku z powodzeniem pracują także w Polsce. 

Słowa kluczowe

oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie przemysłowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.