plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 03-068 Warszawa, Zawiślańska 43,
 • Telefon: 22 614 12 13
 • E-mail: biuro@ekomeritum.pl

Udostępnij

Dokumentacje, badania i sprawozdania w zakresie branży ochrona środowiska (ekologia), które oferuje firma Ekomeritum Sp. z o.o. (www.ekomeritum.pl) wyróżnia zróżnicowanie, profesjonalizm oraz atrakcyjna cena.

Firma działa na rynku polskim już prawie 15 lat.

Szeroka gama usług, które wykonuje Ekomeritum umożliwia klientom (m.in zakładom i instytucjom) wypełnienie obowiązków, które wynikają z regulacji prawnych.

Oferta

Oferujemy:

Na etapie inwestycji:

  • dokumentacje Raportów i KartInformacyjnych Przedsięwzięć do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • inwentaryzajce fauny i flory,
  • inwentaryzacje zieleni (drzew i krzewów),
  • opinie geotechniczne,
  • remediacje, badania gruntów,
  • badania akustyki pomieszczeń / budynków.
 • Na etapie eksploatacji zakładów:
  • przygotowanie róznych dokumentacji do wniosków o pozwolenia sektorowe i zintegrowane,
  • wykonanie pomiarów i badań w zakresie ochrony śrowosika oraz BHP, króćce pomiarowe oraz nakładki na emitory,
  • instalacje do redukcji LZO,
  • uzupełnienie sprawozdawczości (opłatowej, kobize, odpadowej, opakowaniowej, dot. sprzętu elektrycznego oraz baterii/akumulatorów),
  • audyty zakładów w zakresie spełniania lub uchybień w stosunku do powinności wynikających z obowiązującego prawa, 
  • realizację zarządzeń pokontrolnych WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) oraz MW (Marszałaka Województwa).

Kontakt do działów firmy

Nr telefonu: 22 614 12 13

E-mail: biuro@ekomeritum.pl

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.