plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 02-626 Warszawa, aleja Niepodległości 58
  • Telefon: +48 22 522 40 00
  • Fax: +48 22 522 41 10

Udostępnij

W okresie ponad 70 lat działalności ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA zaprojektowano obiekty o łącznej mocy 25618 MWe oraz 13308 MWt, obejmujących ponad 200 bloków energetycznych, kotłów i turbozespołów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach w kraju i zagranicą. Jako generalny projektant głównej technologii oraz technologii pomocniczych, łącznie z częścią budowlaną ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA wykonał dokumentację oraz nadzorował budowy niżej wymienionych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Oferta

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jest firmą konsultingowo – inżynierską działającą w segmencie rynku energetyki  świadczącą usługi w zakresie doradztwa, kompleksowego projektowania oraz generalnej realizacji inwestycji.

Zatrudniamy:
  • projektantów: technologów, mechaników, elektryków, automatyków, architektów, konstruktorów budowlanych i hydrotechników
  • inżynierów-specjalistów od realizacji inwestycji do pełnienia funkcji: EPC Contractora lub Generalnego Dostawcy
  • specjalistów od zagadnień ochrony środowiska naturalnego

Jako biuro projektowe wykonujemy wielobranżową dokumentację techniczną we wszystkich jej fazach, zgodnie z europejskimi i polskimi normami.

Oferujemy usługi konsultingowe w zakresie:
  • techniczno – ekonomicznym
  • ochrony środowiska naturalnego

W ramach generalnej realizacji inwestycji (funkcja - EPC Contractor) oferujemy pełną obsługę, począwszy od negocjacji kontraktowych, poprzez przygotowanie i kontrolę finansową zawieranych umów, koordynację prac projektowych i kompletację dostaw, aż do wszelkich czynności związanych z odbiorem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji gotowego obiektu.

 

Kontakt do działów firmy

Tel: +48 22 522 40 00
Faks: +48 22 522 41 10

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.