Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
14
cze 2022

Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce

Szczegóły wydarzenia

Konferencja Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce w ramach XI Transport Week
14 czerwca 2022
Hotel Courtyard Gdynia by Marriott

Program:

9:15 - Przywitanie gości i przedstawienie moderatorów sesji – Przedstawiciel "Namiarów na Morze i Handel"

9:20 - 10:40 - Europejski Zielony Ład – szansą czy barierą dla rozwoju branży TSL? (moderator prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni)

Założenia projektu i jego wpływ na przyszłość sektora – korzyści dla branży z wdrożenia proponowanych rozwiązań. Czy spodziewane benefity z osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zrównoważą koszty poniesione na dostosowanie się do wymogów projektu?

Prezentacja Stena Line

Paneliści:
Marek Tarczyński, przewodniczący rady PISIL
Agnieszka Kubaszewska-Monik, freight commercial manager, Stena Line
Jan Jarmakowski, dyrektor zarządzający Gdynia Container Terminal,

10:40 - 11:00 - Przerwa

11:00 - 12:20 - Transport i logistyka wobec zmian klimatycznych – Menedżerowie TSL – „prekursorzy transformacji” czy i „pragmatyczni oportuniści”? (moderator prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Postawy branży wobec wyzwań środowiskowych – czy wobec wymagań otoczenia (klientów, instytucji finansowych i regulacyjnych) szybka adaptacji sektora TSL do zmian ekologicznych stanie się koniecznością? Postawa menedżerów sektora TSL wobec wyzwań środowiskowych. Rozwiązania ekologiczne wdrażane lub planowane przez firmy.

Prezentacja STBU

Paneliści:
Michał Laskowski, business development manager, Morska Agencja Gdynia
Bartłomiej Mazuruk, dyrektor ds. eksploatacji, Polska Żegluga Bałtycka

12:20 - 13:15 - Przerwa

13:15 - 14:35 - Blaski i cienie Europejskiego Zielonego Ładu (moderator Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiary na Morze i Handel)

Od idei do praktyki – jak rozsądnie wprowadzić w życie proponowane rozwiązania prośrodowiskowe, aby nie zniechęcić do idei projektu? – pytania, wątpliwości, kontrowersje.

Paneliści:
prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marek Tarczyński, przewodniczący Rady PISIL

Dziękujemy za wysłane grafiki.