Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
28
kwi 2022

Europejskie Regulacje Środowiskowe

Szczegóły wydarzenia

Wspólnie z zespołem Dlaenergetyki.pl zapraszamy na wydarzenie skierowane do służb ochrony środowiska w sektorze przemysłowym, energetycznym i ciepłowniczym. Wydarzenie- kompendium, które w całości poświęcone jest aktywności unijnych prac legislacyjnych.

Wspólnie z prelegentami zebrano najważniejsze i najbardziej problematyczne przepisy środowiskowe, które są już stworzone lub wciąż są tworzone przez unijne ustawodawstwo, by móc przedstawić je podczas dwudniowego wydarzenia, tak aby osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska w przedsiębiorstwie miała wiedzę zgodną z praktyką stosowania zapisów aktów prawnych. Wydarzenie ma także na celu usystematyzowanie wiedzy, by z łatwością poruszać się po wielu przepisach różnych legislacji, oraz żeby wiedzieć, jak szukać w przyszłości informacji o nowościach środowiskowych.

Wydarzenie skupi się na zagadnieniach związanych m.in. z: Europejskim Zielonym Ładem i jego inicjatyw,ESG, taksonomii, Fit for 55, nowych podatków, obowiązków, zagrożeń legislacyjnych.

Szczegóły wydarzenia:
Mnogość (m.in. dziesiątki ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, stanowisk; np. sama regulacja Fit for 55 to ponad 4000 stron) i zawiłość przepisów, często odnoszących się do przepisów ustaw spoza regulacji ochrony środowiska, spowodowała, że wydarzenie organizowane będzie w formule dwudniowego spotkania online, w dniach 23 i 24 marca 2022.
Miejscem spotkania będzie platforma Clickmeeting (która nie wymaga instalowania zewnętrznego oprogramowania)
Prowadzącymi będą eksperci z kancelarii CMS (dział ochrony środowiska, energetyki, projektów infrastrukturalnych) oraz przedstawicielka banku BNP Paribas:
    mec. Agnieszka Skorupińska (CMS)
    mec. Wojciech Szopiński (CMS)
    Bartłomiej Głapiński (CMS)
    Klaudia Cholewa (CMS)
    Marta Tarkowska (CMS)
    Maria Krawczyńska (BNP Paribas)

W programie m.in.:
    Green Deal- Europejski Zielony Ład
    Europejska Strategia Przemysłowa]
    Taksonomia
    ESG
    Podatek graniczny CBAM
    Fit For 55
    Obowiązki raportowe, w tym poszerzenie katalogu podmiotowego dot. raportowania niefinansowego
    Finansowanie inwestycji w zgodnych z ochroną środowiska
    Ochrona Powietrza, prawo o klimacie, GOZ, IED, EU ETS
    Rewizje systemów ETS, OZE, ESR, opodatkowaniu energetyki, podmiotów „non-ETS)
    nowości związane z gospodarką odpadami
    Ochrona gleb, lasów, bioróżnorodności
    Green Claim
    Regulacje nawozowe i związane z pestycydami

Zapraszamy do kontaktu z organizatorem i na stronę wydarzenia gdzie zamieszczono więcej informacji www.dlaenergetyki.pl/srodowisko
Opiekun wydarzenia
Agnieszka Kawala
tel. 22 118 47 17 tel. kom. 531 447 700

Miejsce: online, platforma Clickmeeting (brak wymogu instalowania zewnętrznego oprogramowania)

Dziękujemy za wysłane grafiki.