Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
25
lis 2021

Forum Samorządowe Pomorza Zachodniego: Bezpieczeństwo ekologiczne i epidemiologiczne Pomorza Zachodniego . OZE dla samorządów i rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Temat : Bezpieczeństwo ekologiczne i epidemiologiczne Pomorza Zachodniego . OZE dla samorządów i rolnictwa.
09.15 - 10.00 Rejestracja 10. 00 Otwarcie Konferencji / Prezes Zarządu think tanku Nobilis Media Artur Bilski
10.05 - 10.20 Produkcja i promocja żywności na rynku UE . OZE w rolnictwie . Wyzwania i zagrożenia . Mówca : Szymon Giżyński /Sekretarz Stanu /Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi /wystosowano zaproszenie/
10. 20 - 10. 40 Przegląd potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych na Pomorzu Zachodnim . ASF i Ptasia Grypa. Bioterroryzm i zagrożenia hybrydowe dla producentów żywności .
Mówca : Dr n. wet. Maciej Prost , Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie
10.40 - 11.00 Przegląd zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych na Pomorzu Zachodnim.
Mówca : Konrad Barcewicz , Naczelnik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pomorze Zachodnie
11.00 - 11.20 Panel Dyskusyjny
11.20 - 11.50 Przerwa Kawowa/ Prezentacja żywności
Segment II OZE dla samorządów i rolnictwa
11.50 - 12 .10 Współpraca z samorządami w obszarze lokalizacji i budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych . Mówca : Katarzyna Suchcicka /Dyrektor Generalna OX2
12. 10 - 12.30 Energia z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Możliwości współpracy z firmami Pomorza Zachodniego. Oferta dla samorządów .
Mówca : Maciej Pepliński Prezes Zarządu Vortex Energy /Szczecin 12.30 - 12. 50 Magazyny energii dla samorządów i rolnictwa. Mówca : Marek Rusakiewicz - Prezes Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.
12.50 - 13.40 Panel Dyskusyjny
13.40 - 14.10 Przerwa Kawowa / wystawa producentów żywności
Segment III Eksport żywności na rynek UE. Odpowiedzialność prawna instytucji i producentów żywności
14.10 - 14. 25 Bezpieczeństwo ekologiczne i epidemiologiczne obszarów leśnych. ASF - działania Lasów Państwowych.
Mówca : Krzysztof Sielecki/ z-ca dyr. RDLP w Szczecinie
14.25 - 14.40 Użycie i bezzałogowych statków powietrznych do teledetekcji. Mówca : Płk Mariusz Żokowski /Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
14.40 – 14.45 Zagrożenie epidemiczne : Odpowiedzialność prawna instytucji państwowych producentów żywności . Mówca : Dr Dobrochna Owsicka /Kancelaria Prawna Dobrochna Owsicka
14. 45 = 15.00 Panel Dyskusyjny
15.00 - Zakończenie /Lunch dla uczestników

Dziękujemy za wysłane grafiki.