Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
maj 2022

Gazterm 2025

Szczegóły wydarzenia

Rynek gazu w okresie przełomu . Szczyt gazowy - wyzwania dla bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie

Organizatorzy chcą zmierzyć się z najbardziej aktualnymi problemami branży energetycznej i dyskutować nad tym, jak sprostać nowym wyzwaniom wynikającym ze zglobalizowanego rynku gazu, którego jednymi z najważniejszych problemów są przerwane łańcuchy dostaw i wysoki wzrost cen paliwa gazowego.

Wśród panelistów znajdą się m.in.:

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska,

Inga Žilienė, Wiceminister Energii Litwy,

Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa,

Paweł Jabłoński, Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii w Polsce,

Andrei Spînu, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Mołdawii,

Gabriel Gorbačevski, Radca ds. energetyki Litwy w Polsce,

Iwona Waksmundzka–Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA,

Artur Cieślik, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG SA,

Przemysław Wacławski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG SA,

Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG SA, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa

Organizatorem wydarzenia jest Studio 4u.

Więcej szczegółów na stronie internetowej wydarzenia.

Gazterm 2025 - ZielonaGospodarka.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.