plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-389 Gdynia, Świętojańska 78/14
  • E-mail: biuro@geoleh.pl

Udostępnij

Istniejemy od 1997 r. Wywodzimy się z nieistniejącej już Geodezyjno Geologicznej Spółdzielni Pracy „TECHNOGEO” z Gdyni. Tam zdobywaliśmy ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z czasem nasze szeregi zasiliła młoda kadra, absolwenci szkół wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Naszą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe potwierdzają państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie geologii i górnictwa.

Naszym klientom służymy doświadczeniem, bardzo dobrą znajomością geologii regionalnej , bogatym archiwum geologicznym oraz biegłością w prawie i zwyczajach urzędowych.

Gwarantujemy wysoką jakość pracy i konkurencyjne ceny.

Oferta

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska stała się nieodłączną częścią wszelkich planowanych i realizowanych przedsięwzięć szczególnie w tak inwazyjnych dziedzinach jakimi są geologia, górnictwo i budownictwo. Czynniki szkodliwe takie jak hałas, drgania, emisja substancji szkodliwych do środowiska oraz powstałe odpady podlegają ścisłej kontroli i regulacji. Ekologia stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, a skomplikowane procedury oraz szereg wymogów, którym trzeba sprostać przy prowadzonej działalności wymaga znajomości prawa oraz biegłości i doświadczenia w poruszaniu się w biurokratycznej rzeczywistości. Wszystko to oferujemy naszym klientom.

Oferta:

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:

- Projekty rekultywacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej oraz innej działalności gospodarczej
- Inwentaryzacje stanu i zasobów środowiska fauny i flory
- Raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć górniczych ( i innych )
- Karty informacyjne przedsięwzięć
- Wnioski o odzysk, unieszkodliwianie i składowanie odpadów
- Analizy oddziaływania akustycznego

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.