Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
4
paź 2022

GREEN ENERGY CONGRESS – Kongres Zielonej Energii

Szczegóły wydarzenia

To projekt holistyczny, kompleksowo podejmujący tematykę transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zero waste, zrównoważonego rozwoju, świadomości ekologicznej oraz ochrony klimatu. Podczas kongresu omawiamy najbardziej aktualne trendy zachodzące w gospodarce i społeczeństwie. Przedstawiamy przykłady działalności firm, instytucji oraz samorządów lokalnych, które stanowią kluczową rolę we wdrażaniu zielonych zmian i eko inicjatyw.

Celem organizacji Green Energy Congress jest utworzenie wydarzenia integrującego praktyków i ekspertów z poszukującymi inspiracji w obszarze optymalizacji polityki zrównoważonego rozwoju. To przestrzeń merytorycznej wymiany doświadczeń oraz popularyzacji innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych jak również upowszechniania najlepszych praktyk w zakresie proekologicznych postaw i projektów.

Dziękujemy za wysłane grafiki.