plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 05 -120 Legionowo, Lwowska 17
  • Telefon: +48 508 383 447
  • E-mail: kuligowski.grzegorz@wp.p

Udostępnij

Specjalizacją Kancelarii jest: kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w Odnawialne Źródła Energii (OZE), w szczególności farmy fotowoltaiczne (PV) i wiatrowe.

Kan­ce­la­ria radcy praw­ne­go Grze­go­rza Ku­li­gow­skie­go jest nie­za­leż­ną pol­ską firmą praw­ni­czą, która świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi praw­ne na naj­wyż­szym po­zio­mie na rzecz pod­mio­tów go­spo­dar­czych. Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne obejmujące efektywne i szybkie rozwiązanie problemów i zagadnień prawnych, dbając jednocześnie aby jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i profesjonalnie. Kancelaria świadczy obsługę prawną opracowując najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie dla naszych Klientów rozwiązania i propozycje działań przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Wspólnie z Klientem wybieramy dogodną formę współpracy polegającą na stałej obsłudze prawnej lub doraźnych poradach prawnych.

Zdjęcia

 - ZielonaGospodarka.pl

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.