Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
kwi 2023

Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie

Szczegóły wydarzenia

Forum Energii i Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) zapraszają do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne w Europie". Rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Europie i jakie powinny być priorytety w nadchodzącym okresie.

Rosja, dokonując agresji na Ukrainę, wykorzystała uzależnienie Europy od swoich paliw jako element nacisku. Unia Europejska zareagowała solidarnie i zdecydowała się na radykalny krok - sankcje gospodarcze i odcięcie dostaw z Rosji.  

Najbliższe miesiące znacząco wpłyną na podejście do bezpieczeństwa energetycznego. Relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi są kluczowe dla zerwania zależności od Rosji. Jednocześnie pogłębiona powinna zostać dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego. Tradycyjnie pojęcie to oznaczało przede wszystkim bezpieczne łańcuchy dostaw paliw kopalnych. Coraz większą rolę w europejskiej energetyce będą jednak odgrywać odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Musimy być przy tym świadomi, że o ile system energetyczny oparty na zmiennych źródłach energii ma wiele zalet, musi być on znacznie bardziej elastyczny, aby działać bezpiecznie i niezawodnie. Zielona rewolucja sprzyja ponadto uzależnieniu od importu metali ziem rzadkich. Jaka powinna być nowa definicja bezpieczeństwa energetycznego? Jak na jej kształt wpłynie transformacja energetyczna?  

Rosyjska inwazja ma jeszcze jeden wymiar, wpływający na bezpieczeństwo energetyczne wschodniego sąsiedztwa UE. Rosja sukcesywnie niszczy infrastrukturę energetyczną w Ukrainie, aby utrudnić odbudowę teo kraju po wojnie. Moskwa wykorzystała też zależność Mołdawii od rosyjskich dostaw gazu i energii elektrycznej do pogłębienia kryzysu energetycznego w tym kraju, wywierając presję polityczną na Kiszyniów. Jak powinna wyglądać odbudowa Ukrainy? Jakie potrzeby ma Ukraina i Mołdawia? Jakie są priorytety? Jak uczynić infrastrukturę energetyczną na Ukrainie i w Mołdawii bardziej odporną?  

Na te wszystkie i więcej pytań odpowiemy podczas naszej konferencji. 

Cele wydarzenia: 

  • Zdiagnozowanie deficytu bezpieczeństwa energetycznego w Europie; 
  • Wyciągnięcie wniosków z kryzysu dla zwiększenia odporności energetycznej Europy; 
  • Przygotowanie się na kolejną zimę; 
  • Opracowanie sposobów na uniknięcie zależności od importu surowców energetycznych;  
  • Wymiana opinii na temat kierunków, sposobów i narzędzi odbudowy sektora energetycznego Ukrainy po wojnie oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego wschodnich sąsiadów UE.


>>>KLIKNIJ TUTAJ ABY OGLĄDAĆ TRANSMISJĘ<<<

Dziękujemy za wysłane grafiki.