Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
29
maj 2023

Konferencja i warsztaty: GÓRY ZARZĄDZANIA

Szczegóły wydarzenia

Instytut Maxa Webera wraz z partnerami: Uzdrowiskową Gminą Szczawno - Zdrój, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Zachodnią Izbą Gospodarczą, uprzejmie zaprasza do udziału w I edycji konferencji i warsztatów GÓRY ZARZĄDZANIA.

Góry Zarządzania to cykliczna konferencja dedykowana: samorządom, przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym połączona z warsztatami praktycznymi. Celem spotkań będzie poznawanie aktualnych rozwiązań w szerokim obszarze zarządzania: procesami, projektami, kapitałem ludzkim, finansami, a także przedstawianie dobrych praktyk, integracja i wypracowanie rekomendacji do zmian legislacyjnych

Dziękujemy za wysłane grafiki.