Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
17
maj 2023

Konferencja Kompetencje dla Offshore Wind

Szczegóły wydarzenia

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni już 17 maja organizuje konferencję, której tematem będą kompetencje dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. Realizacja globalnych, europejskich i polskich ambicji morskiej energetyki wiatrowej jest warunkowana dostępnością wykwalifikowanej kadry. W ciągu obecnej dekady rozwój sektora offshore wind w Europie stworzy dodatkowe setki tysięcy miejsc pracy. Również w Polsce branża morskiej energetyki wiatrowej wygeneruje zapotrzebowanie na tysiące pracowników w szerokim spektrum wykształcenia i specjalizacji.

W konferencji "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej" wezmą udział przedstawiciele sektora offshore, władz lokalnych, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, szkół zawodowych i innych interesariuszy branży. Wnioski z konferencji, w tym przykłady doświadczeń międzynarodowych, stanowić będą znaczący głos w debacie o przyszłości morskiej energetyki wiatrowej.

Pytania, na które podczas trwania konferencji będą odpowiadać eksperci z branży to na przykład:

- Czy adekwatni pracownicy będą dostępni na rynku pracy?

- Czy system edukacji jest gotowy do zapewnienia odpowiednich kompetencji dla dynamicznego sektora MEW?

- Jak Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów w budowaniu zaplecza kadrowego dla sektora offshore wind?

Dziękujemy za wysłane grafiki.