Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
paź 2022

Konferencja podsumowująca projekt "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego"

Szczegóły wydarzenia

Firma 3Bird K.Gajko J.Ksepko Sp.j. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego” realizowany w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

Konferencja odbędzie się 27.10.2022 w formule online. Rozpoczynamy o godz. 9.00.

Rejestracja prowadzona jest do dnia 26.10.2022 za pomocą dostępnego pod linkiem formularza elektronicznego. Po zakończeniu rejestracji zainteresowani uczestnicy otrzymają link z zaproszeniem do udziału w konferencji na platformie ZOOM.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.05      Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników – Jacek Ksepko, 3BIRD

9.05 – 9.25      3BIRD – wkład w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków – Krzysztof Gajko, 3BIRD

9.25 – 9.45      BLUE GROWTH – inspiracja w rozwoju innowacyjności w obszarze wód morskich, śródlądowych oraz wybrzeży poprzez współpracę polskich i norweskich przedsiębiorstw – Monika Karwat., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

9.45 – 10.05   Projekt „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego” jako studium przypadku rozwoju przedsiębiorstwa – Konrad Piekarski, 3BIRD

10.05 – 10.15  Film prezentujący projekt

10.15 – 10.35  Wymagający klienci napędzają nasz stabilny rozwój – Rune Mathis Eriksen, STABLE AS Partner Projektu

10.35 – 10.55   Wykorzystanie technologii radarowych w ocenach oddziaływania na środowisko – Sibylle Giraud, Robin Radar Systems B.V.

10.55 – 11.15    Omówienie wyników i rezultatów projektu – Anna Suchowolec, 3BIRD

11.15 – 11.25    Pytania i dyskusja

11.25 – 11.30    Podsumowanie i zakończenie spotkania

Konferencja podsumowująca projekt

Dziękujemy za wysłane grafiki.