Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
mar 2023

Konferencja: „Quick wins” polskiej energetyki – bezpieczeństwo okresu transformacji. Praktyczny przewodnik dla firm i administracji

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z WiseEuropa oraz Re-Source Poland zapraszają na konferencję: „Quick wins” polskiej energetyki – bezpieczeństwo okresu transformacji. Praktyczny przewodnik dla firm i administracji, która odbędzie się 27 marca (poniedziałek) 2023 r. w Centrum Bankowo-Finansowym, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Podczas konferencji kilkunastu zaproszonych ekspertów przy aktywnym udziale uczestników:

 • przedstawi perspektywy dla bezpieczeństwa przejściowego okresu transformacji polskiej energetyki w horyzoncie 3-5 lat,
 • określi stan obecny polskiej energetyki zawodowej,
 • zdefiniuje realne możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych Polski przed 2030 rokiem,
 • unaoczni rolę rozwoju OZE i umów cPPA w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • zasygnalizuje zakres najpilniejszych działań,
 • nakreśli docelowy kształt rynku energii.

WiseEuropa wraz z RE-Source Poland podsumuje także wyniki wielomiesięcznych prac, których efektem był cykl 4 raportów dotyczących rozwoju taniej energii z OZE dla biznesu i przemysłu z wykorzystaniem umów cPPA.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie już dziś! 

***

AGENDA:

9:30 – Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00 – Wprowadzenie ze strony organizatorów, powitanie gości, omówienie celu i agendy wydarzenia; słowo wstępne od gości specjalnych

CZĘŚĆ I:
Bezpieczeństwo przejściowego okresu transformacji polskiej energetyki – horyzont 3-5 lat

10:30 Panel: Stan obecny polskiej energetyki zawodowej – synteza i diagnoza (struktura produkcji energii; perspektywy funkcjonowania w kontekście polityki klimatycznej EU; rozwój rynku mocy; stan techniczny jednostek wytwórczych: żywotność, dyspozycyjność, awaryjność, remonty; bloki nienadające się do remontów/przeznaczone do likwidacji integracja z bloków 200 z OZE; okresy suszy i powodzi; stan linii przesyłowych KSE i OSD; wpływ wojny w Ukrainie na działalność operacyjną; bezpieczeństwo dostaw paliw i energii). 

 •       Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznes Alert
 •       Jerzy Markowski, Ekspert ds. górnictwa
 •       Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, DISE Energy
 •       Marcin Sołtys, Ekspert, Polski Komitet Energii Elektrycznej 
 •       Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
 •       Lech Żak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A. (TBC)

Moderator: Dominika Taranko, Dyrektorka Forum Energii i Klimatu, ZPP

11:30-11:45 – Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II:
Wnioski z cyklu 4 raportów WiseEuropa i RE-Source Poland (1, 2, 3, 4)

11:45 Prezentacja podsumowująca cykl raportów – Renata Rożek, Analityczka, WiseEuropa i Szymon Kowalski, Wiceprezes, Fundacja RE-Source Poland Hub

12:30 Panel: Dyskusja: Rola rozwoju OZE i umów cPPA w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki  (ESG; taksonomia; uwarunkowania polskiego przemysłu; bariery dla OZE i cPPA)

 •     Bartosz Charzyński, Capital Trading Originator, GoldenPeaks
 •     Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający, Krajowa Izba Klastrów Energii 
 •     Henryk Kaliś, Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 
 •     Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 •     Szymon Kowalski, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 •     Joanna Smolik, Dyrektorka Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderator: Paweł Wróbel, Dyrektor Fundacji RE-Source Poland Hub

13:30-14:30 – Lunch

CZĘŚĆ III:
Koniec czczych rozważań – nadszedł czas pilnych działań

14:30 – 14:45 – Prezentacja wprowadzająca do panelu: Krzysztof Kobyłka, Kierownik Programu Energia i Klimat, WiseEuropa

14:45 Panel: Legislacyjne quick wins dla energetyki (działania interwencyjne UE; dostępne rozwiązania; dobre praktyki; źródła finansowania; oczekiwania firm)

 •       Krzysztof Kobyłka, Kierownik Programu Energia i Klimat, WiseEuropa
 •       Piotr Czopek, Dyrektor ds. Regulacji, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 •       Tomasz Pochwat, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Veolia Energy Contracting Poland (TBC) 
 •       Andrzej Lewandowski, Prezes Zarządu, Lewandpol (TBC)
 •       dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezeska Zarządu, Forum Energii
 •       Jacek Rusiecki, Członek Zarządu/Dyrektor Operacyjny, NEO Energy Group Sp. z o.o.

Moderator: Włodzimierz Ehrenhalt, Główny Ekspert ds. Energetyki, ZPP

15:45 Panel: Docelowy kształt rynku energii (reforma europejskiego wspólnego rynku energii – implikacje dla Polski; tymczasowe rozwiązania kryzysowe w kraju i UE; kształt rynku po zakończeniu kryzysu gazowo-energetycznego).

 •       dr Jędrzej Maśnicki, Dyrektor Departamentu Relacji Międzynarodowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 •       Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X
 •       Monika Morawiecka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project (RAP)
 •       Grzegorz Żarski, Doradca Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Moderator: Renata Rożek, Analityczka, WiseEuropa

16:45 Podsumowanie i wnioski

Dziękujemy za wysłane grafiki.