Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
12
lut 2024

Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  12.02.2024 - 13.02.2024

 • Godzina rozpoczęcia:

  10:00

 • Telefon:

  600 347 006

 • E-mail:

  info@ecb.biz.pl

  www.powerpol.pl.

Rok 2024 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych wyzwań związanych zarówno z bezpieczeństwem surowcowym, otoczeniem legislacyjnym, zaostrzeniem europejskiej polityki surowcowej, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, oraz przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, offshore, energię jądrową i wodór.

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie.

W ramach Kongresu ponownie zaplanowany został panel prezentacyjny podczas którego zaproszeni goście będą przedstawiać najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Szczegółowe informacje na temat Kongresu będą sukcesywnie przedstawiane na stronie www.powerpol.pl.

Dziękujemy za wysłane grafiki.