Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
18
kwi 2023

Kongres Energetyki Przyszłości 2023

Szczegóły wydarzenia

Kongres Energetyki Przyszłości stanowi wydarzenie o charakterze cyklicznym. Celem Kongresu jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej, w tym również ustawodawcy, dla zapewnienia zgodności proponowanych rozwiązań legislacyjnych z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i gospodarczego. Co więcej, KEP 2023 poprzez zebranie stanowisk ekspertów oraz innych osób związanych z sektorem energetycznym, a następnie sformułowanie ogólnych tez, ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed energetyką w przyszłości. Oprócz tego Kongres pełni ważną rolę popularyzowania wiedzy na tematy związane z sektorem energetycznym.

Kongres Energetyki Przyszłości to świetna okazja do spotkania dwóch światów związanych z szeroko rozumianą energetyką: naukowo-teoretycznego i praktycznego. Spotkają się na nim przedsiębiorcy, eksperci z branży, prawnicy, ekonomiści oraz analitycy branży energetycznej. KEP stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń i poglądów między wieloma znakomitymi ekspertami oraz przedstawicielami branży energetycznej.

18-19 kwietnia 2023 roku odbędzie się już II edycja. Podczas wydarzenia zostanie poruszonych wiele tematów dotyczących tego, jak w przyszłości będzie kształtował się sektor energetyczny. Dwudniowe wydarzenie oparto na dwóch filarach. Pierwszy z nich dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i OZE. Drugi z filarów porusza tematy dotyczące zielonej energii w przedsiębiorstwach.


Dziękujemy za wysłane grafiki.