Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
7
cze 2022

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast - Łódź 2022

Szczegóły wydarzenia

Pierwsza edycja Kongresu pod hasłem ”REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH” zgromadziła łącznie ponad 1 000 uczestników, którzy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych z udziałem ponad 150 mówców z całego świata. Tak duże zainteresowanie pokazuje jak ważnym tematem jest zrównoważony rozwój miast, o przyszłości których musimy decydować już dziś.

Tematem wiodącym  tegorocznej edycji Kongresu będzie “KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST”, a wydarzenie skupiać się będzie na polityce i procesach regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych.

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

O tematach poruszanych w trakcie wydarzenia decyduje szeroka Rada Programowa, w skład której wchodzi prawie 30 ekspertów.
Do tego grona należą przedstawiciele administracji publicznej ze szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele podmiotów zajmujących się tematyką klimatu i ochrony środowiska oraz architektury i urbanistyki, a także przedstawiciele biznesu.

Wśród członków Rady Programowej m.in.:

prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady)
prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki (Wiceprzewodniczący Rady Programowej)
Jakub Krzysztofik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich - Oddział w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program Kongresu opiera się na założeniu, że regeneracja miast nie jest celem samym w sobie, ale jest uwarunkowana celami i wyzwaniami wynikającymi ze skutków i procesów rozwoju cywilizacyjnego. Są to cele i wyzwania, którymi musimy sprostać już dzisiaj. Adaptacja miast do zagrożeń klimatycznych i wpisanie w nią działań na rzecz regeneracji systemów przyrodniczych powinny stać się nadrzędnymi celami każdego systemu miejskiego.

Członkowie Rady Programowej oraz prelegenci głęboko wierzą, że odpowiednia polityka publiczna, globalna, regionalna i lokalna może przyspieszyć procesy regeneracyjne i adaptacyjne pod kątem wyzwań klimatycznych naszych miast. To wymaga jednak wspólnego działania administracji publicznej, jednostek z obszaru architektury i urbanistyki oraz podmiotów biznesowych.

Program Kongresu został podzielony na najważniejsze obszary tematyczne kluczowe z perspektywy rozwoju miast. Tematami dyskusji będzie m.in. urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej, agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych czy transport publiczny i strefy niskoemisyjne w praktyce. Wśród panelistów sesji tematycznych obok członków Rady Programowej, zagraniczni i polscy eksperci, m.in.

Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform, Komisja Europejska
Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska
dr hab. prof. IETU Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy  Międzynarodowej Ministerstwo Środowiska
dr Håkan Tropp, Dyrektor programowy, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast - Łódź 2022 - ZielonaGospodarka.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.