Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
14
kwi 2021

NFOŚiGW i POBE: Program „Nowa Energia” i taksonomia w efektywności energetycznej budynków

Szczegóły wydarzenia

Na spotkanie dla przedsiębiorców działających w obszarze efektywnych energetycznie budynków zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej. Tematami webinarium 24 marca lub 14 kwietnia (termin do wyboru) będą: program „Nowa Energia” i taksonomia w efektywności energetycznej budynków.

Program „Nowa Energia” i budynki plusenergetyczne (NFOŚiGW)

W trakcie pierwszej części warsztatów, eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliżą producentom działającym w obszarze efektywności energetycznej program „Nowa Energia”, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego „plusenergetycznych budynków” oraz zasad aplikowania o dofinansowanie.

Program „Nowa Energia” jest ukierunkowany na wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych, a jego budżet wynosi 2,5 mld zł.

Nabory wniosków o dofinansowanie będą sukcesywnie ogłaszane w 2021 r. i będą dotyczyły sześciu obszarów tematycznych:

  1. Plusenergetycznych budynków,

  2. Inteligentnych miast energii,

  3. Wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu,

  4. Produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru,

  5. Stabilnych, bezemisyjnych źródeł energii,

  6. Samowystarczalnych klastrów energetycznych.

Dziękujemy za wysłane grafiki.