Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
1
sty 1970

Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2021

Szczegóły wydarzenia

Celem projektu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Konkurs dla JST ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej. 

Dodatkowo przedsięwzięcie nakierowane jest na zwiększanie świadomości w obszarze ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli świadomych konsumentów oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Wierzymy, że doceniając działania najefektywniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju, przyczynimy się do przyspieszenia procesu zrównoważonej transformacji regionalnych elementów struktury energetycznej. Wydarzenie ma być również impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Dziękujemy za wysłane grafiki.