premium

PROJMORS jest biurem projektowym skupionym w obszarach związanych z obiektami hydrotechnicznymi, obiektami wojskowymi oraz morską energetyką wiatrową.

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-557 Gdańsk, Narwicka 2D
  • Telefon: 58 520 33 03
  • Fax: 58 520 33 04
  • E-mail: projmors@projmors.pl

Udostępnij

PROJMORS to jedno z najstarszych biur projektowych w Polsce. Swoją pozycję utrzymuje poprzez dbanie o wysoki standard usług projektowych oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów. Stale się rozwija oferując nowe możliwości i szerszy zakres usług na najwyższym poziomie. W 2015 roku spółka PROJMORS dołączyła do Grupy Technologicznej ASE, która jest jedną z wiodących firm inżynieryjnych w Polsce.

Nasze biuro to miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Firmę tworzy zespół projektantów z wieloletnim doświadczeniem oraz młodzi inżynierowie, pełni energii i chęci do innowacji. Nie stronimy od wymagających projektów wykorzystujących nowe rozwiązania i technologie. Wierzymy w ciągły rozwój, w to, że silna pozycja na rynku to przede wszystkim ludzie.

Naszymi klientami są porty, stocznie, urzędy morskie, a także wojsko, policja i organizacje zarządzające infrastrukturą obronności państwa i NATO, dlatego PROJMORS posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa  Przemysłowego I stopnia pozwalające na przetwarzanie informacji niejawnych.

PROJMOS w swojej historii dostarczył usługi w wielu lokalizacjach na całym świecie. Aktualnie nasze usługi zagraniczne oferujemy poprzez odziały w Indiach i Nigerii

Oferta

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Nasze doświadczenie obejmujące 70 lat działalności inżynierskiej, zmaterializowane w setkach projektów z dziedziny budownictwa wodnego, budowli wodnych i konstrukcji morskich, ogniskuje się w następujących wyspecjalizowanych dziedzinach inżynierii:

Morskie porty i terminale
• Kompleksowe rozwiązania portów obejmujące obiekty hydrotechniczne, inżynierskie, budowlane i pomocnicze zaplecza technicznego łącznie z całą infrastrukturą techniczną.
• Wyodrębnione specjalistyczne bazy lub stanowiska oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach.
• Technologicznych do przeładunku materiałów masowych: węgla; rudy; paliw płynnych; chemikaliów (płynnych i gazowych); siarki; nawozów sztucznych.
• Specjalistyczne bazy przystosowane do przeładunku ładunków drobnicowych: drobnicy konwencjonalnej; bazy kontenerowe; stanowiska Ro-Ro.


Stocznie
• Kompleksowe rozwiązania stoczni remontowych i produkcyjnych dla budowy i remontu floty handlowej i rybackiej obejmujące obiekty hydrotechniczne, produkcyjne i infrastrukturę techniczną.
• Wydzielone bazy remontowe dla floty handlowej i rybackiej.
• kompleksowe ciągi technologiczne remontu statków w oparciu o różnorodne urządzenia podnośne jak: doki suche i pływające; podnośniki; slipy; samodzielne produkcyjne obiekty i instalacje stoczniowe: kadłubownie; warsztaty regeneracji części; warsztaty mechaniczne, elektryczne; zaplecza magazynowe; instalacje energetyczne, technologiczne;

Usługi Generalnego Realizatora Inwestycji
• Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (Inżyniera wg FIDIC).
• Pełnienie nadzorów inwestorskich na budowach hydrotechnicznych i budownictwa ogólnego.
• Rozliczenia inwestycji realizowanych ze środków pomocowych Banku Światowego, Banku Odbudowy Rozwoju.


Lista ważniejszych projektów:

• Port Północny w Gdańsku
• Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk
• Terminal Kontenerowy na Ostrowiu Grabowskim w Porcie Szczecin
• Terminal Rudy w Porcie Północnym
• Port Gdynia – Bałtycka Baza Masowa
• Baza kontenerowa w Gdyni
• Hangar Obsługi Samolotów Sił Powietrznych
• Port LNG w Świnoujściu
• Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia
• Budowa Terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle
• Port Morski Elbląg
• Budowa Zakładu Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie
• Stocznia Remontowa Nigerdock II, Nigeria
• Port rybacki Garabulli, Libia
• Port Trypolis, Libia
• Port Derna, Libia

Słowa kluczowe

PROJMORS, Grupa Technologiczna ASE , biuro projektów, budownictwo morskie, budownictwo wodne, konstrukcje morskie , nadzór autorski, nadzór inwestorski , generalny realizator inwestycji, odbiór robót , porty, stocznia, stocznia remontowa , stocznia produkcyjna, obiekty hydrotechniczne , DCT, LNG, Nigerdock, FIDIC, dokumentacja projektowa, dokumentacja kosztorysowa , przeładunek materiałów masowych , przeładunek materiałów drobnicowych , baza, flota handlowa, flota rybacka, przystań rybacka, bazy kontenerowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.