plus

Dane kontaktowe

  • Telefon: 58 663 02 02
  • E-mail: info@promat.pl

Udostępnij

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o. powstał w 1989 roku. Początkowo zajmował się projektowaniem, jednak z biegiem czasu Spółka prężnie rozwijała swoją działalność między innymi poprzez generalne wykonawstwo obiektów energetyki cieplnej oraz eksploatację systemów ciepłowniczych.

Spółka już na początku swojej działalności realizowała inwestycje dla takich przedsiębiorstw jak: Phillips Lighting Poland, Carlsberg Polska S.A., Ferrero Polska S.A, Tymbark, Amica Wronki, a także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i jednostek wojskowych.

Od pewnego czasu Spółka prowadzi także działalność w sektorze publicznym w ramach szeroko pojętego Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Oferta

Kotłownie parowe i wodne opalane gazem ziemnym i olejem opałowym
- kotłownie opalane biomasą: słomą, zrębkami drzewnymi, pelletsami, 
- instalacje odzysku ciepła, 
- skojarzone źródła energii cieplnej i elektrycznej, 
- instalacje z wykorzystaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych, 
- sieci cieplne preizolowane, 
- niskoemisyjne palniki do kotłów przemysłowych i energetycznych, 
- instalacje uzdatniania wody, 
- eksploatacja systemów cieplnych
- projektowanie, budowa i eksploatacja biogazowni

Słowa kluczowe

kotłownie parowe, kotłownie wodne, biogazownie

Dziękujemy za wysłane grafiki.