Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
maj 2022

“Przyszłość rolnictwa w Polsce i w Europie GRASS 2022”

Szczegóły wydarzenia

Dwudniowa międzynarodowa konferencja “Przyszłość rolnictwa w Polsce i w Europie GRASS 2022”. Organizatorem wydarzenia jest Koalicję Żywa Ziemia, Polski Klub Ekologiczny i Coalition Clean Baltic.

Podczas konferencji prezentowane będą tematy związane z Wspólną Polityką Rolną, rolnictwem ekologicznym i agroekologią, w tym praktykami rolniczymi mającymi wpływ na utrzymanie gleby w dobrej kulturze rolnej i zapobieganiu ucieczki substancji biogennych do wód powierzchniowych i Bałtyku.

Poruszone zostaną również tematy związane z dobrostanem zwierząt czy ograniczeniem pestycydów w produkcji rolnej.


Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie i online).
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Link do informacji o konferencji i formularza zgłoszenia: koalicjazywaziemia.pl

PROGRAM KONFERENCJI (organizatorzy konferencji zastrzegają, że program może ulec zmianie) dostępny jest tutaj: Program konferencji GRASS 2022 pdf


Dziękujemy za wysłane grafiki.