Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
maj 2022

Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów

Poznaj nowe regulacje prawne i rozliczenia prosumentów po nowelizacji Ustawy o OZE oraz Prawa energetycznego z 29 października 2021 roku.

- Nowe podmioty na rynku energii - prosument wirtualny i prosument zbiorowy
- Rozliczenia prosumentów z magazynem energii i bez magazynu energii
- Zasady łączenia statusu prosumenta wirtualnego i zbiorowego Rozliczenie prosumentów po 2022 r.
-  Zasady kwalifikacji do "dotychczasowego systemu wsparcia"
- Zasady przejścia ze "starego" do "nowego" systemu rozliczeń
- Zasady handlu energią dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych - system net-billing

Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Kupiec, ekspert, Stowarzyszenie "Z energią o prawie". Nasz prelegent:
✅ ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Jagiellońskim w Krakowie oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego, organizowanej przez Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim,
✅ jest autorem i współautorem licznych publikacji o charakterze naukowym oraz publicystycznym na temat sektora energetycznego i ochrony środowiska w ujęciu regulacyjno-ekonomicznym,
✅ jest stypendystą “Akademii Energii” Fundacji im. Lesława A. Pagi,
✅ aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską, z zakresu prawa energetycznego i socjologii prawa, w trybie eksternistycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
✅ we wrześniu 2022 rozpocznie on studia na Hertie School of Governance na kierunku Master of Public Policy.

➡️ https://lnkd.in/dhc8xBCZ

Dziękujemy za wysłane grafiki.