Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
8
gru 2021

Systemy inteligentnego opomiarowania - regulacje prawne i wyzwania techniczne

Główne zagadnienia:

  • Systemy inteligentnego opomiarowania w sektorze ciepłowniczym i energetycznym
  • Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego oraz Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE)
  • Rozwój usług magazynowania energii - wpływ magazynów energii na sieć trakcyjną, ustawa licznikowa
  • Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne - nowe obowiązki nałożone na operatorów systemów dystrybucyjnych
  • Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids
  • Inteligentne systemy pomiarowe w instalacji elektrycznej
  • Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej - instalacja baterii kondensatorów, systemy kogeneracyjne, zmiana źródeł światła

Dziękujemy za wysłane grafiki.