Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
lut 2023

Transformacja energetyczna. Wprowadzenie w przemysłowe technologie wodorowe

Szczegóły wydarzenia

Wodór ma podstawowe znaczenie w procesie transformacji energetycznej. Stosowanie wodoru może odbywać się bez bezpośredniej emisji zanieczyszczeń powietrza lub gazów cieplarnianych i może być wytwarzany za pomocą różnych niskoemisyjnych źródeł energii.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi technologiami produkcji i wykorzystania wodoru – zwłaszcza w przemyśle. Szczególny nacisk kładziemy na technologie, które nie powodują emisji CO2 oraz te, które prezentują największy potencjał rozwoju i zastosowań: elektrolizery, ogniwa paliwowe i silniki wodorowe.

Szkolenie adresujemy do technologów, inżynierów i menadżerów odpowiedzialnych za rozpoznanie nowych technologii wodorowych.

Pobyt w sercu Podhala umożliwi w sprzyjających warunkach wzajemne zapoznanie się technologów „wodorowych” i wymianę informacji nie tylko z wykładowcami, ale z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Dziękujemy za wysłane grafiki.