Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
25
paź 2021

Tydzień Zrównoważonej Energii UE (EUSEW)

Szczegóły wydarzenia

Tydzień Zrównoważonej Energii UE (EUSEW) odbędzie się w dniach 25–29 października 2021 r. Pod hasłem „W kierunku 2030 r.: przekształcenie europejskiego systemu energetycznego” (The EU Sustainable Energy Week (EUSEW): ‘Towards 2030: Reshaping the European Energy System’).


Jest to europejska konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii i efektywnemu wykorzystaniu energii w Europie. Po raz kolejny konferencja zostanie zorganizowana w formacie cyfrowym.

Sesje organizowane przez Komisję Europejską i podmioty zajmujące się energią będą koncentrować się na omawianiu nowych zmian, doborze najlepszych praktyk oraz rozwiązań dotyczących zrównoważonej energetyki.

Dziękujemy za wysłane grafiki.