Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
4
paź 2023

VI edycja Polish Conference for Hydrogen Energy and Technologies (PCHET)

Szczegóły wydarzenia

Podczas dwóch dni konferencji odbędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych dotyczących między innymi: budowy wodorowego local content, współpracy samorządów ze środowiskiem biznesowym na rzecz rozwoju sektora OZE opartego o zielony wodór - w tym offshore wind, budowy infrastruktury, najnowszych technologii magazynowania i produkcji H2. Przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki w aspekcie transformacji energetycznej.

Celem organizacji PCHET2023 jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe i biznesowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w aspekcie budowy łańcucha wartości, przemysłu czy rozwoju zeroemisyjnego transportu opartego o zielony wodór. Istotnym elementem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką wodorową.

PCHET2023 jest konferencją będącą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w kwestiach związanych z inwestycjami w transformację energetyczną. Konferencja jest spotkaniem ekspertów szeroko rozumianej gospodarki wodorowej - w tym innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej, samorządowej oraz agend międzynarodowych, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, specjalistów, naukowców i dziennikarzy.

Dziękujemy za wysłane grafiki.