Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
9
cze 2021

VI Konferencja Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej - IT/OT

Szczegóły wydarzenia

Celem Konferencji jest prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

Zakres tematyczny konferencji:

 • aktualny stan prawny zagadnień w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • strategia w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości

 • rozwiązania chmurowe i teleinformatyczne

 • jak bezpiecznie kupować infrastrukturę OT/IT

 • zagrożenia cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach

 • ochrona przed cyberatakami

 • skutki techniczno-finansowe cyberataków

 • bezpieczeństwo infrastruktury OT i IT - praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni

 • bezpieczeństwo systemów zasilania

 • niezawodność systemów pomiarowych i sterowania, a cyberbezpieczeństwo

 • ubezpieczenia instalacji przemysłowych

 • ochrona danych osobowych.

Szczególny nacisk położony będzie na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane będą praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany zostanie związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania, a cyberbezpieczeństwem.

Dziękujemy za wysłane grafiki.