Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
12
wrz 2022

VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju

Szczegóły wydarzenia

Konferencja w trybie hybrydowym.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Jednym z głównych wątków tegorocznych dyskusji będzie ocena bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej oraz analiza zmian zachodzących w globalnej polityce energetycznej w skutek wojny w Ukrainie z wyciągnięciem wniosków dla Polski i Europy Zachodniej. Planujemy analizę geoekonomicznego wymiaru kryzysu i kwestii związanych z wykorzystaniem ekonomii do celów politycznych oraz geopolitycznych.

VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju - ZielonaGospodarka.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.