Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
wrz 2023

VIII Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2023

Szczegóły wydarzenia

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich. Tematem przewodnim VIII edycji Konferencji będzie bezpieczeństwo energetyczne.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Tematyką VIII Konferencji będzie bezpieczeństwo energetyczne analizowane przez pryzmat geopolityki i geoekonomii. W tym kontekście mowa będzie o wykorzystaniu wodoru, elektromobilności, morskiej energetyce wiatrowej, innowacjach w energetyce, polityce bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw. Nie zabraknie oczywiście wypowiedzi o energetyce jądrowej oraz o bezpieczeństwie energetycznym, w tym bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej NATO.

- Dużo czasu chcemy poświęcić także dezinformacji dotyczącej sektora energetyki i sposobom jej przeciwdziałania – zapowiada dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz,  pomysłodawca cyklu konferencji – Ten temat staje się coraz bardziej gorący, a najbliższe miesiące mogą przynieść nowe doświadczenia.

Tradycyjnie podczas konferencji zostaną wręczone Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego. Po raz trzeci rozstrzygnięty zostanie także Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

Dziękujemy za wysłane grafiki.