Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
8
lis 2022

Webinar „Rozwój energetyki wiatrowej wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce”

Szczegóły wydarzenia

Konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej jest faktem. Za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju ma odpowiadać również planowany dynamiczny rozwój sektora wiatrowego.

Jakie wyzwania związane z ochroną ptaków stoją przed sektorem wiatrowym w związku z planowanym rozwojem lądowych farm wiatrowych?

Czy więcej farm to większe problemy dla ptaków?

Jakie działania podejmowane są przez naszych zachodnich sąsiadów – liderów europejskiej energetyki wiatrowej?

Dlaczego już dziś należy planować wdrażanie rozwiązań chroniących ptaki przed kolizjami na farmach wiatrowych?

Webinar „Rozwój energetyki wiatrowej wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce” to odpowiedź na powyższe oraz wiele innych pytań związanych z oddziaływaniem lądowej energetyki wiatrowej na awifaunę a także usystematyzowanie dostępnej aktualnie wiedzy i rozwiązań pozwalających na jednoczesny rozwój farm wiatrowych oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony ptaków.

Skierowany jest głównie do decydentów i pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za uzgadnianie warunków realizacji inwestycji oraz ornitologów i doradców środowiskowych odpowiedzialnych za badania i rekomendacje środowiskowe płynące z raportów OOŚ. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. 


Pełen program dostępny pod linkiem: swip-pta.com

Dziękujemy za wysłane grafiki.