plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-861 Gdańsk, Rybaki Górne 8
  • Telefon: 58 743 18 00
  • E-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl

Udostępnij

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

poprzez system preferencyjnych pożyczek, dotacji i dopłat do kredytów, udzielanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Dofinansowaniem objęte są zadania realizowane z udziałem środków UE oraz indywidualnie w ramach innych programów krajowych i zagranicznych.

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE I ENERGETYCZNE

między innymi udzielamy pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach przygotowywanych przedsięwzięć dla perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 oraz realizujemy projekt systemowy pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, finansowany w ramach PO IiŚ 2014-2020

REALIZACJA PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

włączamy się w inicjatywy, których celem jest pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań, które przyczynią się do skutecznej realizacji Strategii działania Funduszu oraz założeń Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska – Ekoefektywne Pomorze

Kontakt do działów firmy

KONTAKT
58 743 18 00
58 743 18 33
fundusz@wfos.gdansk.pl

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.