Wynik wyszukiwania - "senat " - Wiadomości

Senacka komisja za regulacją ograniczającą zanieczyszczanie Bałtyku przez statki w portach

Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu przyjęła z poprawkami projekt ustawy ograniczającą zanieczyszczanie Bałtyku przez statki w portach.
25.05.2022

Senacka komisja chce zmian w noweli ustawy o elektromobilności

Senacka nadzwyczajna komisja ds. klimatu zaproponowała kolejne poprawki do noweli ustawy o elektromobilności. Zmiany wprowadzone przez senatorów dotyczą ustanawiania w miastach stref czystego transportu.
24.11.2021

Senat chce zmian w nowelizacji ustawy o OZE

Senat chce, by z przepisów noweli ustawy o OZE wykreślić artykuł pozwalający KOWR przekazywać grunty rolne pod OZE bez przetargu m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.
10.09.2021

Senat komisje: nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z poprawkami

Trzy komisje senackie zarekomendowały przyjęcie 11 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie poprawki mają charakter legislacyjno-redakcyjny.
05.08.2021

Senat: bez poprawek do projektu o spółdzielniach energetycznych

Żadnych poprawek nie wniesiono w czwartek w czasie posiedzenia plenarnego Senatu do senackiego projektu zmiany ustawy o OZE, który zakłada zniesienie części wymagań stawianych spółdzielniom energetycznym. Rząd wyraził sprzeciw wobec tego projektu.
23.07.2021

Senacka komisja za wprowadzeniem poprawek do noweli ustawy o monitorowaniu jakości paliw

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu opowiedziała się we wtorek za wprowadzeniem poprawek do noweli ustawy o monitorowaniu jakości paliw. Przepisy mają umożliwić realizację Narodowego Celu Redukcyjnego w 2021 r. oraz w latach późniejszych na poziomie wyższym niż to możliwe w obecnym stanie prawnym.
20.07.2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.